Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
BiodiversityMap logo
Mapa Bioróżnorodności

Cel i zakres działań

Celem projektu jest integracja danych o rozmieszczeniu organizmów w oparciu o dotychczasową wiedzę pochodzącą z różnych źródeł – kolekcji przyrodniczych, współczesnych wyników badań, danych archiwalnych i bibliograficznych. Uczestniczy w nim szereg instytucji związanych z Krajową Siecią Informacji o Bioróżnorodności oraz duża grupa współpracowników.

Pierwszy etap działań (2010-2012) objął występujące na obszarze Polski owady z rzędów chrząszczy, motyli i pluskwiaków — łącznie ponad 12 000 gatunków. Wykonano go przy wsparciu grantem MNiSW w ramach tematu "Mapa Bioróżnorodności Polski w światowym systemie integracji danych o różnorodności biologicznej" (nr 762/N-GBIF/2010/0). Obecnie trwa kontynuacja rozpoczętych działań oraz rozszerzanie bazy informacji o kolejne grupy organizmów.

Efekty

Choć sama integracja danych nie tworzy bezpośrednio nowej wiedzy naukowej, to narzędzie szybkiego dostępu do rozproszonych wcześniej źródeł może usprawnić analizy danych i planowanie badań; ma także szansę ułatwić przyszłe działania naukowe w zakresie makroekologii, taksonomii i biogeografii. Może też znaleźć zastosowanie w działaniach aplikacyjnych, związanych z konserwatorską ochroną przyrody, planowaniem przestrzennym, monitorowaniem gatunków inwazyjnych czy szkodliwych gospodarczo. Mamy nadzieję, że Mapa Bioróżnorodności stanie się przydatnym narzędziem informacji o bogatej i złożonej różnorodności biologicznej Polski.