Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
BiodiversityMap logo
Mapa Bioróżnorodności

Baza Mapy Bioróżnorodności — Baza BioMap

Baza obejmuje szereg połączonych relacjami kategorii danych, m.in. taksonomię, rozmieszczenie, bibliografię i zdjęcia. Dostęp do tych zasobów informacji realizują dwie uzupełniające się aplikacje:

Docelowo Mapa Bioróżnorodności ma obsługiwać także bazy KSIB, ułatwiając gromadzenie danych i dostarczając mechanizmów włączania krajowych danych w globalny system informacji o bioróżnorodności GBIF oraz narzędzi kontroli jakości danych.

Wcześniejsze narzędzia KSIB

Do pobrania